Lötängens logotyp som pryds av Upplands landskapsblomma Kungsängslilja
Ikon som symboliserar bostadskvarter

Plats för ca 800 –
1 000 nya bostäder

Illustration för insikter

Ny skola växer
fram i området

Illustration för kollektivtrafik

Stenkast från
stationen

Husillustration

Prisvärda bostäder
och fastigheter

Parkillustration

En trygg livsmiljö
att flytta till

Husillustration

Prisvärda fastigheter
och bostäder

Parkillustration

En trygg livsmiljö
att flytta till

Ikon som symboliserar bostadskvarter

Plats för ca 800 –
1 000 nya bostäder

Illustration för insikter

Ny skola växer
fram i området

Illustration för kollektivtrafik

Stenkast från
stationen

Ikon som symboliserar bostadskvarter

Plats för ca 800 –
1 000 nya bostäder

Illustration för insikter

Ny skola växer
fram i området

Parkillustration

En trygg livsmiljö
att flytta till

Husillustration

Prisvärda fastigheter
och bostäder

Illustration för kollektivtrafik

Stenkast från
stationen

En plats där goda utsikter gror i kommunikationsnavet mellan Stockholm och Uppsala.

I anslutning till stationsområdet i Knivsta ska den nya stadsdelen Lötängen växa fram. När Knivsta nu utvecklas med fördubblad spårkapacitet, villkoras också 15 000 nya bostäder inom 40 år.

Närheten till goda arbetsmarknader både i norr och söder, skapar goda arbetsmöjligheter för de som väljer att flytta till Lötängen i Knivsta. De inflyttade kommer likaså ha Arlanda runt knuten med sina 20 000 arbetstillfällen. Därtill är Knivsta kommun en välmående ort med erkänt gott företagsklimat.

Omgivande naturmark gör Lötängen till en lugn och trygg stadsdel, som kommer att tilltala den eftertraktade målgruppen barnfamiljer. Livet utanför storstaden gör att både pengarna och tiden räcker längre. Målet är att den nya stadsdelen ska kännetecknas av modern småstad och bidra till trygghet, trivsel och hemkänsla.

En plats där goda utsikter gror i kommunikations-navet mellan Stockholm och Uppsala.

I anslutning till stationsområdet i Knivsta ska den nya stadsdelen Lötängen växa fram. När Knivsta nu utvecklas med fördubblad spårkapacitet, villkoras också 15 000 nya bostäder inom 40 år.

Närheten till goda arbetsmarknader både i norr och söder, skapar goda arbetsmöjligheter för de som väljer att flytta till Lötängen i Knivsta. De inflyttade kommer likaså ha Arlanda runt knuten med sina 20 000 arbetstillfällen. Därtill är Knivsta kommun en välmående ort med erkänt gott företagsklimat.

Omgivande naturmark gör Lötängen till en lugn och trygg stadsdel, som kommer att tilltala den eftertraktade målgruppen barnfamiljer. Livet utanför storstaden gör att både pengarna och tiden räcker längre. Målet är att den nya stadsdelen ska kännetecknas av modern småstad och bidra till trygghet, trivsel och hemkänsla.

En plats där goda utsikter gror i kommunikations-navet mellan Stockholm och Uppsala.

I anslutning till stationsområdet i Knivsta ska den nya stadsdelen Lötängen växa fram. När Knivsta nu utvecklas med fördubblad spårkapacitet, villkoras också 15 000 nya bostäder inom 40 år.

Närheten till goda arbetsmarknader både i norr och söder, skapar goda arbetsmöjligheter för de som väljer att flytta till Lötängen i Knivsta. De inflyttade kommer likaså ha Arlanda runt knuten med sina 20 000 arbetstillfällen. Därtill är Knivsta kommun en välmående ort med erkänt gott företagsklimat.

Omgivande naturmark gör Lötängen till en lugn och trygg stadsdel, som kommer att tilltala den eftertraktade målgruppen barnfamiljer. Livet utanför storstaden gör att både pengarna och tiden räcker längre. Målet är att den nya stadsdelen ska kännetecknas av modern småstad och bidra till trygghet, trivsel och hemkänsla.

Bostadsfakta

I Lötängen planeras det för cirka 800 – 1 000 nya bostäder. Större delen kommer att bli lägenhetsboende, men en mindre del kommer att utgöras av markboende. Bostäderna skapar i sin tur behov för en blandning av verksamheter, såsom förskola, skola, handel och annan service. Lötängen kan således bli en levande och självständig stadsdel i centrala Knivsta.

Ny stationsnära stadsdel i Knivsta.

Bostadsfakta

I Lötängen planeras det för cirka 800 – 1 000 nya bostäder. Större delen kommer att bli lägenhetsboende, men en mindre del kommer att utgöras av markboende. Bostäderna skapar i sin tur behov för en blandning av verksamheter, såsom förskola, skola, handel och annan service. Lötängen kan således bli en levande och självständig stadsdel i centrala Knivsta.

Ny stationsnära stadsdel i Knivsta.

Ny stationsnära stadsdel i Knivsta.

Bostadsfakta

I Lötängen planeras det för cirka 800 – 1 000 nya bostäder. Större delen kommer att bli lägenhetsboende, men en mindre del kommer att utgöras av markboende. Bostäderna skapar i sin tur behov för en blandning av verksamheter, såsom förskola, skola, handel och annan service. Lötängen kan således bli en levande och självständig stadsdel i centrala Knivsta.

lotangen-knivsta-bostadsomrade-torget
lotangen-knivsta-bostadsomrade-tidsplan
lotangen-knivsta-bostadsomrade-torget
lotangen-knivsta-bostadsomrade-tidsplan
lotangen-knivsta-bostadsomrade-torget
lotangen-knivsta-bostadsomrade-tidsplan
Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse för byggrätter i Lötängen. Fyll i Era uppgifter, så återkommer vi till Er med ytterligare information.

Jag är intresserad av byggrätter för:

Aktuellt

Följ med i utvecklingen av Lötängen. Här har vi samlat nyheterna om vad som händer i området.

Läs mer…
Se informationsfilm om detaljplaneförslag för Lötängen
Se informationsfilm om detaljplaneförslag för Lötängen

I den här filmen ska vi presentera detaljplaneförslag för området Lötängen, central belägen i västra delen av Knivsta vid Ängby industriområde. https://knivsta.se/knivsta-vaxer/knivsta-vaxer/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/lotangen-knivsta-tarv-318-320-med-flera/informationsfilm-om-detaljplaneforslag-lotangen

Läs mer…
Nu är detaljplan för Lötängen ute på granskning
Nu är detaljplan för Lötängen ute på granskning

Förslaget på detaljplan för Lötängen, som tidigare varit ute på samråd, ställs nu ut på granskning. Fram till och med 27 maj har du möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter som rör detaljplaneförslaget. Läs mer här: https://knivsta.se/nyhetspublicering/nyheter-knivsta-vaxer-startsida/2021-04-29-nu-ar-detaljplan-for-lotangen-ute-pa-granskning

Läs mer…
Industriområde blir en livsanpassad stadsdel
Industriområde blir en livsanpassad stadsdel

Från industriområde till en levande och aktiv stadsdel. Det är förvandlingen som pågår i det naturnära Lötängen, där Archus är med och skapar cirka 1000 nya bostäder, med skola, förskola och centrumverksamhet i Knivsta Kommun. Läs mer här: https://www.archus.se/projekt/bostader/lotangen-knivsta/

Aktuellt

Följ med i utvecklingen av Lötängen. Här har vi samlat nyheterna om vad som händer i området.

Läs mer…
Se informationsfilm om detaljplaneförslag för Lötängen
Se informationsfilm om detaljplaneförslag för Lötängen

I den här filmen ska vi presentera detaljplaneförslag för området Lötängen, central belägen i västra delen av Knivsta vid Ängby industriområde. https://knivsta.se/knivsta-vaxer/knivsta-vaxer/detaljplaner-och-program/pagaende-detaljplaner/lotangen-knivsta-tarv-318-320-med-flera/informationsfilm-om-detaljplaneforslag-lotangen

Läs mer…
Nu är detaljplan för Lötängen ute på granskning
Nu är detaljplan för Lötängen ute på granskning

Förslaget på detaljplan för Lötängen, som tidigare varit ute på samråd, ställs nu ut på granskning. Fram till och med 27 maj har du möjlighet att inkomma med önskemål och synpunkter som rör detaljplaneförslaget. Läs mer här: https://knivsta.se/nyhetspublicering/nyheter-knivsta-vaxer-startsida/2021-04-29-nu-ar-detaljplan-for-lotangen-ute-pa-granskning

Läs mer…
Industriområde blir en livsanpassad stadsdel
Industriområde blir en livsanpassad stadsdel

Från industriområde till en levande och aktiv stadsdel. Det är förvandlingen som pågår i det naturnära Lötängen, där Archus är med och skapar cirka 1000 nya bostäder, med skola, förskola och centrumverksamhet i Knivsta Kommun. Läs mer här: https://www.archus.se/projekt/bostader/lotangen-knivsta/

Knivsta växer

Här kan du ta del av hur Knivsta växer och utvecklas, vad som byggs i kommunen och hur Knivsta kommun planerar för att möta framtidens behov av bostäder, omsorg och infrastruktur.

Illustration över ett färdigställt Lötängen, omgivet av Knivstas natur och befintliga bostadskvarter. Varierande bebyggelse i naturskönt område.
Knivsta växer

Här kan du ta del av hur Knivsta växer och utvecklas, vad som byggs i kommunen och hur Knivsta kommun planerar för att möta framtidens behov av bostäder, omsorg och infrastruktur.

Illustration över ett färdigställt Lötängen, omgivet av Knivstas natur och befintliga bostadskvarter. Varierande bebyggelse i naturskönt område.
Lötängen på kartan

Lötängen i tre nivåer —
som bostadskvarter, stadsdel och mittpunkt.

Lötängen på kartan

Lötängen i tre nivåer — som bostadskvarter, stadsdel och mittpunkt.

Kartöversikt över Lötängen och Knivsta med närhet till bekvämligheter som Ängby parkområde, vårdcentral, järnvägsstation och E4:an.
Lötängen på kartan

Lötängen i tre nivåer — som bostadskvarter, stadsdel och mittpunkt.

Kartöversikt över Lötängen och Knivsta med närhet till bekvämligheter som Ängby parkområde, vårdcentral, järnvägsstation och E4:an.
Lötängen på kartan

Lötängen i tre nivåer —
som bostadskvarter, stadsdel och mittpunkt.

Kartöversikt över Lötängen och Knivsta med närhet till bekvämligheter som Ängby parkområde, vårdcentral, järnvägsstation och E4:an.
lotangen-knivsta-bostader-detaljplan-avstand
En kartöversikt över Lötängens geografiska förhållanden, med närhet till större städer och arbetsmarknader som Stockholm, Uppsala och Norrtälje.
lotangen-knivsta-bostader-detaljplan-avstand
En kartöversikt över Lötängens geografiska förhållanden, med närhet till större städer och arbetsmarknader som Stockholm, Uppsala och Norrtälje.
Översiktskarta över Lötängens bostadsområde i Knivsta, med flera olika kvarter och stadsrum som torg, lekparker och innergårdar.
lotangen-knivsta-avstand-karta-storre
Frågor och svar

Knivsta växer och kommunen satsar på utveckling. Utbyggnaden av spårkapaciteten från två till fyra spår förutsätter dessutom att kommunen bygger 15 000 nya bostäder inom 40 år.

Ängbys industriområde, där Lötängen planeras att växa fram, har stor utvecklingspotential. Stadsdelen Ängby har ett kommunikationsnära läge alldeles intill Knivsta järnvägsstation, samtidigt som det gränsar till vackra natur- och rekreationsområden. Ängby kommer att bli en integrerad och attraktiv del av Knivsta.

Knivsta kommun växer fort och det satsas för att höja invånarnas livskvalitet, bl.a. genom att bygga nya skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Förutom att Knivsta satsar på att utveckla pendlingsmöjligheterna har kommunen ett bra företagarklimat.

Det finns stor efterfrågan att flytta både till och inom Knivsta kommun, gärna till kommunikationsnära lägen. Pendlingsmöjligheterna och närheten till natur gör också Lötängen till ett attraktivt bostadsområde för många. En blandning av bostadsformer samt närheten till skola och förskola är andra avgörande faktorer för framtidens bostadsköpare.

Lötängen blir en plats för alla, men området bedöms främst locka äldre par, yngre familjer med småbarn samt äldre ensamstående Knivstabor som lämnar annat boende.

En mindre andel av de inflyttande bedöms komma från andra bostadsområden i Knivsta kommun, medan merparten tros komma från platser utanför kommunen. Lötängen kommer sannolikt locka personer från Uppsala samt Stockholms norra förorter längs med pendeltågslinjen.

Inom Lötängen planeras det i första hand för flerfamiljsbostäder, små och stora lägenheter upplåtna med bostads- och hyresrätt. En mindre del kommer dock att utgöras av radhus.

Det har arbetats fram byggrätter för ca 800 - 1 000 lägenheter. Målsättningen är att området även det ska inrymma verksamheter för förskola, skola, handel och annan service.

Ängby har redan idag ett kommunikationsnära läge och i takt med utbyggnaden av spårkapaciteten från två till fyra spår kommer pendlingsmöjligheterna för de boende att bli ännu bättre.

Området kommer att gå från att vara ett industriområde till levande bostadsområde, som ett led i den övergripande visionen om att levandegöra ett större Knivsta. Målet är att den nya stadsdelen ska kännetecknas av en modern småstad med trygghet, trivsel och hemkänsla.

Närbild på strå med människa i bakgrunden
Frågor och svar

Knivsta växer och kommunen satsar på utveckling. Utbyggnaden av spårkapaciteten från två till fyra spår förutsätter dessutom att kommunen bygger 15 000 nya bostäder inom 40 år.

Ängbys industriområde, där Lötängen planeras att växa fram, har stor utvecklingspotential. Stadsdelen Ängby har ett kommunikationsnära läge alldeles intill Knivsta järnvägsstation, samtidigt som det gränsar till vackra natur- och rekreationsområden. Ängby kommer att bli en integrerad och attraktiv del av Knivsta.

Knivsta kommun växer fort och det satsas för att höja invånarnas livskvalitet, bl.a. genom att bygga nya skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Förutom att Knivsta satsar på att utveckla pendlingsmöjligheterna har kommunen ett bra företagarklimat.

Det finns stor efterfrågan att flytta både till och inom Knivsta kommun, gärna till kommunikationsnära lägen. Pendlingsmöjligheterna och närheten till natur gör också Lötängen till ett attraktivt bostadsområde för många. En blandning av bostadsformer samt närheten till skola och förskola är andra avgörande faktorer för framtidens bostadsköpare.

Lötängen blir en plats för alla, men området bedöms främst locka äldre par, yngre familjer med småbarn samt äldre ensamstående Knivstabor som lämnar annat boende.

En mindre andel av de inflyttande bedöms komma från andra bostadsområden i Knivsta kommun, medan merparten tros komma från platser utanför kommunen. Lötängen kommer sannolikt locka personer från Uppsala samt Stockholms norra förorter längs med pendeltågslinjen.

Inom Lötängen planeras det i första hand för flerfamiljsbostäder, små och stora lägenheter upplåtna med bostads- och hyresrätt. En mindre del kommer dock att utgöras av radhus.

Det har arbetats fram byggrätter för ca 800 - 1 000 lägenheter. Målsättningen är att området även det ska inrymma verksamheter för förskola, skola, handel och annan service.

Ängby har redan idag ett kommunikationsnära läge och i takt med utbyggnaden av spårkapaciteten från två till fyra spår kommer pendlingsmöjligheterna för de boende att bli ännu bättre.

Området kommer att gå från att vara ett industriområde till levande bostadsområde, som ett led i den övergripande visionen om att levandegöra ett större Knivsta. Målet är att den nya stadsdelen ska kännetecknas av en modern småstad med trygghet, trivsel och hemkänsla.

Närbild på strå med människa i bakgrunden
Archus_vit
Archus_vit

För ytterligare information om
Lötängens utveckling kontakta:

Johnnie Pettersson,
johnnie.pettersson@archus.se,
070-3712971.

För information om försäljningen
av byggrätterna kontakta:

Jörgen Modig,
jorgen.modig@archus.se,
070–252 11 85.

Utvecklingen av Lötängen samt försäljningen av byggrätterna sköts via Archus på uppdrag av fastighetsägarna Amymone, Svevia och Alsike Maskin.

Amymone Fastigheters logotyp
Svevias logotyp som är en partner i exploateringen av Lötängen

Industrifastigheter H.J AB

För ytterligare information om
Lötängens utveckling kontakta:

Johnnie Pettersson,
johnnie.pettersson@archus.se,
070-3712971.

För information om försäljningen
av byggrätterna kontakta:

Jörgen Modig,
jorgen.modig@archus.se,
070–252 11 85.

Utvecklingen av Lötängen samt försäljningen av byggrätterna sköts via Archus på uppdrag av fastighetsägarna Amymone, Svevia och Alsike Maskin.

Amymone Fastigheters logotyp
Svevias logotyp som är en partner i exploateringen av Lötängen

Industrifastigheter H.J AB